Kadir Amaç

Kadir Amaç

Ze Zilme Firawûn!

Firawûn wextekîd hina vaten: Ma comyérdon şare Yahudîyon depişnen, dima ay tidî îtaet otorite ma nikenî ma aynon kişenî, ay tersonekoniz ma erzenî zîndon û ma çinîon yin vîya verden.

Nûçeyê bixwîne